Kezdőoldal > Helyi Háló

A Magyar Szegénységellenes Hálózat missziója szerint a szervezet egyik legfontosabb célja, „hogy széles társadalmi támogató bázist megteremtve, a szegénységben élők aktív részvételére építve, alapvetően közösségépítő, a társadalmi nyilvánosságot megszólító és érdekképviseleti tevékenységével hozzájáruljon a magyarországi szegénység és társadalmi kirekesztés csökkentéséhez.” A Hálózat munkatársai, tagszervezetei és aktivistái ezért több mint egy évtizede dolgoznak azon, hogy a társadalmi részvétel különböző technikáit és a helyi aktivitás erősítésének módszereit terjesszék. Az előbbiekben foglaltak miatt tekintjük feladatunknak – 2012 óta – a közösségszervezés megközelítésének népszerűsítését. A Hálózat – missziójával összhangban – elő szeretné segíteni a helyi szintű aktivitást, a szegénységben élő érintettek minél szélesebb körű bevonását tagszervezeteink munkájába.
A Helyi Háló pályázati kiírás célja olyan kezdeményezések, közösségi szintű kampányok események vagy új, rendszeres közösségi találkozók elindításának támogatása, amelyek lehetővé teszik tagszervezeteink aktív tagságának gyarapodását és erősödését, valamint a szegénységben élők érdekeinek érvényesítését egy részvételi alapú, demokratikus modellben.
A projektekben a következő célcsoportok bevonását tekintjük kiemelt feladatnak: tartós egészségügyi problémákkal küzdők, fogyatékkal élők, időskorúak, létminimumon vagy az alatt élők, szegénységben élő gyerekek és fiatalok, közfoglalkoztatottak, adós szegények, negatív diszkrimináció áldozatai.

Letölthető változat
Helyi Háló.docx