Kezdőoldal > ICE projekt

Az ICE projekt (Increasing Citizenship and Participation in Europe – az állampolgáriság és a részvétel erősítése Európában) egy olyan tanulási partnerség, amelynek tagjai a szegénységben élő emberek társadalmi részvételének növelését célul kitűző országos szegénységellenes hálózatok. A résztvevő partnerek saját szervezeti működésükben során is szem előtt tartják az érintettek bekapcsolódásának, részvételének elősegítését. A partnerek mindegyike releváns tapasztalatokkal, kipróbált „jó gyakorlatokkal” rendelkezik a részvétel erősítése és a hatalommal való felruházás (empowerment) területén.
A projekt azon meggyőződésünkre és tapasztalatunkra épül, miszerint a szegénységben élő emberek rengeteg hozzáadott értéket (tudást, tapasztalatot stb.) tudnak biztosítani képzések tervezésekor és megvalósításakor. Olyan formális vagy non-formális képzésekre gondolunk, amelyek célja az önbizalom és önismeret erősítése, az elfeledett vagy rejtett készségek/képességek felszínre hozatala, a közösségi szerepvállalásra vagy éppen a munkába állást segítő formális felnőttképzésekben való helytállásra történő felkészítés.

A tanulási partnerségünk három fő célja:
1. Tapasztalatok cseréje és egymástól tanulás a részvétel erősítését célzó módszerekről, eszközökről és modellekről. A partnerek jó gyakorlataira alapozva egy olyan közös modell kidolgozása, amely Európa-szerte különböző célcsoportokkal (bevándorlókkal, nőkkel, romákkal, volt bűnelkövetőkkel, fogyatékossággal élőkkel, fiatalokkal, munkanélküliekkel stb.) használható.
2. A projekt során kidolgozott, a részvételt erősítő modellt bemutató kézikönyv megjelentetése.
3. Partnerszervezetenként két fő felkészítése és képzése arra, hogy képesek legyenek munkacsoportok és beszélgetések facilitálására, legyenek ezek akár érintettek csoportjai, vagy érintettek és döntéshozók, szakemberek részvételével működő csoportok.

A tanulási partnerség tagjai
European Anti Poverty Network Nederland (EAPN Nederland) (Hollandia)
Collegamento Italiano Lotta Alla Povertà (CILAP EAPN Italia) (Olaszország)
Die Armutskonferenz (EAPN Austria) (Ausztria)
Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas Onlus (Olaszország)
Magyar Szegénységellenes Hálózat (EAPN Hungary) (Magyarország)

A projekt nyilvánosságának biztosítása, valamint a témával kapcsolatos diskurzus erősítése érdekében a partnerek saját honlapot hoztak létre a projekt számára linkekkel más oldalakra, blogokra, videókhoz, dokumentumokhoz és egyéb, a téma szempontjából releváns anyagokhoz.

ICEbannerrid
http://www.iceproject.eu/index.php/en/

A tanulási partnerséget az Európai Unió Az egész életen át tartó tanulás programja támogatja.
LLP_HU_small

ICE kézikönyv (angol)
ice_manual_a_toolkit.pdf